netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Ersta Diakoni

Vår verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan 1851. Verksamheten vilar på kristen grund. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.
 

Som idéburen och icke-vinstsyftande organisation har vi en annan drivkraft än privata aktörer. Vi menar att det spelar roll och att det i slutändan märks hos våra olika intressenter, både i form av faktisk kvalitet genom goda medicinska resultat, men också i upplevd kvalitet. Att det är så, får vi bevis för i våra resultat i kundnöjdhetsmätningar. 
 

Vi ser hela människan och vår vision är en värdig välfärd för alla.

Vi tar ansvar

I takt med att vår verksamhet växer och utvecklas så ökar också vårt ansvar. Vårt hållbarhetsarbete omfattar miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. Vi tar också hänsyn till övergripande mål såsom FN:s 17 hållbarhetsmål. 

Omvärlden vi verkar i

Med en ökande befolkning som lever allt längre och en pågående pandemi, ställs vården och omsorgen ständigt inför nya utmaningar. Vår övertygelse är att idéburna aktörer i välfärden kan bidra med perspektiv och kunskaper som behövs för att utveckla vården i rätt riktning.

Under 2019 överlämnades en utredning (SOU 2019:56) till regeringen med förslag på hur den idéburna sektorn kan ges bättre förutsättningar att växa. Rapporten slår fast att idéburna organisationer fyller viktiga roller i samhället och ofta fungerar som innovatörer i välfärden.

Som medlem i Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, vill vi att den idéburna sektorn ska svara för minst tio procent av välfärden år 2030. För att främja sektorns möjligheter att verka och växa med samhällets ökade behov, bedriver vi ett aktivt opinionsarbete i olika forum.

Bransch

Sjukvård

Anställda

1 400

Huvudkontor

Stockholm

Missa inga jobb från Ersta Diakoni

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor