netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Flera gemensamma egenskaper och faktorer utmärker kreativa chefer

Personer som jobbar på kreativa arbetsplatser sover bättre, oroar sig mindre och upplever mer sällan hjärtflimmer, enligt en avhandling från Farida Razulada vid Lunds universitet. Hon har följt chefer i flera olika branscher, exempelvis telekom, reklam, vård och service.

Den gemensamma faktorn för dessa ledare är att de anses vara kreativa ledare.  Farida kom fram till att kreativa ledare är relationsorienterade och måna om att ha en nära relation till sina medarbetare. De är också förändringsorienterade, de ger sig gärna in i nya branscher och tycker om att starta upp nya projekt.  Gemensamt för de kreativa cheferna, oavsett bransch, är också att de är duktiga på att stanna upp.  De iakttar sitt beteende och tar sig tid att stanna upp, iaktta vad som sker i organisationen och se till att man är i fas med omvärlden.  Kreativa chefer har erfarenhet från flera olika branscher och sektorer, vilket tyder på att de är benägna att byta inriktning. De är också visionärer som hellre ser att medarbetarna och verksamheten växer, snarare än att verksamheten genererar hög vinst.  Kreativa chefer ifrågasätter ofta saker och ting, men kritiserar mindre ofta. De rådfrågar gärna människor i sin omgivning och är bra på att få sina medarbetare att reflektera över hur de arbetar.

 

En av de kreativa chefernas främsta styrkor är förmågan att måla upp en helhetsbild, som får medarbetarna att trivas och känna att de är delaktiga i ett större sammanhang.  Nu har alltså forskningen fastställt vad som utmärker en kreativ chef, vilket känns intressant. Kreativitet anses  ju ofta vara rätt abstrakt, men när forskningen visar på några specifika karaktärsdrag som utmärker den här typen av ledare kanske man också börjar värdera egenskaperna  högre än i dagsläget.