netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Framtidens IT-konsult kombinerar teknikkompetens och affärsmässighet

IT- konsultens kommunikativa egenskaper har fått ökad betydelse de senaste åren.  De ska kunna kommunicera sin kompetens till många olika branscher, snabbt anpassa sig till nya miljöer och ha en förmåga att på kort tid bli en del av en projektgrupp eller ett team.

Framöver får vi förmodligen se en ökad specialisering, konsulter nischar in sig än mer på sitt område. En duktig test- och verifieringskonsult ska exempelvis kunna applicera sin kompetens på många olika branscher, allt ifrån fordonsindustrin till telekom för att vara gångbar och attraktiv på marknaden, menar Jerker Lindsten VD på IT-konsultbolaget HiQ i Göteborg.

Bristen på specialister och vissa typer av konsulter har tidvis varit påtaglig, vilket bland annat medfört att IT-konsultbolagen, som traditionellt sett har en tydlig och utpräglad företagskultur, på senare år har blivit än tydligare i sin identitet.  Det varumärkesbyggande arbetet har blivit mer utpräglat och konsekvent, mot såväl kunder som presumtiva medarbetare.

IT & Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson  anser att i princip alla konsulter ska ha tillräckligt med kompetens för att kunna bemöta och hantera kunder. Kraven på även tekniker ska ha en utpräglad förståelse för kundens affär och kunna förmedla tjänsternas konkreta affärsnytta har ökat.

Tempot är högre, kraven på att man som konsult skav vara tillgänglig i princip hela tiden har ökat. Marie Dolfe , som är chef för CapGemini consulting i Sverige, menar att IT-konsultföretag gått från att leverera en pusselbit i en kunds system eller organisation till att agera mer resultatorienterat.

Framtidens konsult bör vara nyfiken, snabbfotad, intresserad av att förändra och lösa problem. Man bör också tycka om att snabbt kastas in i nya miljöer och sammanhang och att ha ett brett verksamhetsområde, att vilja jobba med många olika typer av branscher,anser MarieDolfe.