netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Hårdare krav på arbetslösa

Från och med den 1 september i år skärps reglerna för arbetslösa. Då måste den arbetslöse månadsvis skicka in en rapport till arbetsförmedlingen med en redogörelse för vilka jobb denne sökt. Vid utebliven rapport riskeras avstängning från ersättningen.

Nu införs striktare regler för arbetslösa. Den arbetssökande ska enligt de nya villkoren lämna in en aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen varje månad. I rapporten ska det framgå vilka jobb den arbetslöse har sökt samt andra genomförda jobbrelaterade aktiviteter.

Den som av någon anledning inte skickar in sin rapport i tid får först en varning, och riskerar därefter att förlora sin ersättning i en eller flera dagar. Om redogörelsen uteblir flera månader i rad riskerar man att bli avstängd från sin ersättning i ännu längre perioder.

Grunden till införandet av de nya reglerna är att det tidigare inte har funnits något strukturerat system för hur man som arbetssökande redovisar för sin arbetsförmedlare vilka jobb man sökt. Det har varit svårt för arbetsförmedlingen att säkerställa att den arbetssökande faktiskt är aktiv i sitt jobbsökande.

A-kassorna har även anställt mer personal i och med regelskärpningen, eftersom de väntar sig en stor ökning i administrationen. Man tror att antalet ärenden som hamnar hos dem kommer att öka kraftigt, därför att människor glömmer att skicka in sin rapport inom tidsramen.