netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Ljust arbetsmarknadsläge för nyexade ekonomer

Civilekonomer är en yrkeskategori som klarat sig relativt bra i lågkonjunkturen. Den utpräglade överlevnadsförmågan beror delvis på att civilekonomutbildningen är relativt bred, vilket gör att det finns många branscher att välja mellan.

Arbetslösheten bland civilekonomer har visserligen ökat sedan förra året, men för drygt två år sedan låg den på 1,8 procent. Den högsta arbetslösheten någonsin bland civilekonomer var i samband med lågkonjunkturen 1993, då den låg på 5,9 procent.

 

Hög- och lågkonjunkturen slår också igenom i valet av utbildningsinriktning. När det är sämre tider väljer fler redovisningsinriktningen, eftersom den ger en säkrare väg till jobb när tiderna är tuffa. Under långa perioder av högkonjunktur så är det däremot fler som väljer marknadsföringsinriktningen. Alexander Beck på Civilekonomerna tycker att fler bör använda sitt examensarbete som en väg till jobb och ett sätt att knyta kontakter.  De kontakter du knyter under studietiden är många gånger avgörande för hur din karriär utvecklas de första åren efter examen, ta därför vara på alla möjligheter att aktivera dig medan du pluggar.

 

En trend är att antalet tillsvidareanställda civilekonomer har ökat. I början av millenniet trodde många att projektanställningar var framtidens anställningsform, men andelen som har en tillsvidareanställning har ökat från 76,7 procent för dem som examinerades 2002 till 85 procent för dem som examinerades 2008. Varje år tar drygt 6000 civilekonomer examen och de flesta får jobb, även om konkurrensen om jobben definitivt är högre när det är lågkonjunktur. Alexander Beck menar att behovet av civilekonomer kommer att vara stort även framöver, men det är viktigt att man får en utbildning som håller hög internationell klass vad gäller djup och bredd för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden.