netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Motivera dina anställda för bättre prestation

Alla personer motiveras på olika sätt, motivation är nyckeln till att kunna prestera bra på arbetsplatsen.
Det är därför viktigt för dig som chef att veta om några motivationsfaktorer som kan bidra till ökad motivation hos alla på jobbet.

Ett belöningssystem

Ett belöningssystem brukar vara det första som kommer upp när man talar om motivation. Du erbjuder kanske dina medarbetare en högre lön eller andra förmåner som är relaterade till prestation. 

Det är viktigt att ha i åtanke att alla inte motiveras av belöningar som dessa.

Utveckling

Om en person inte motiveras av exempelvis en högre lön kanske denne föredrar att ta på sig mer ansvar eller få nya uppgifter i stället. Det är viktigt att du har en bra kommunikation med dina medarbetare, för att alla ska bli nöjda, motiverade och ha något att sträva efter.

Känna tillhörighet

Se till att varje medarbetare känner sig som en del av teamet och ha en positiv stämning på arbetsplatsen. Att känna en tillhörighet och delaktighet är en stor motivationsfaktor som också ökar trivseln.

Vad bidrar varje person med?

Att kunna påverka sin egen arbetssituation är ofta en stor motivationsfaktor. Vi människor är allra bäst på det vi tycker om.

Det är viktigt för medarbetaren att kunna se hur dennes arbete bidrar till organisationen, se därför till att han eller hon känner sig sedd och uppskattad.

En ytterligare faktor till motivation är att medarbetarna känner att de bidrar till något bra. Att känna att man kan påverka eller hjälpa till på något sätt. Det vill säga, finna ett syfte med arbetet.