netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Skolledare trivs men efterfrågar högre löner och mindre arbetsbelastning

När Sveriges skolledarförbund genomförde en medlemsundersökning visade det sig att två av tre skolledare måste ta till övertid för att hinna med jobbet.

Många anser också att staten borde ta ett större ansvar för skolan. Drygt 2100 skolledare besvarade enkäten, som också visade att 95 procent känner glädje när de går till jobbet på morgonen.

De områden där missnöjet är störst är den höga arbetsbelastningen och upplevelsen av att ha en för låg lön i förhållande till den arbetsinsats man bidrar med. Tre av fyra anser inte att ersättningen står i rimlig proportion till nedlagt arbete.   Arbetstidsfrågor upplevs också av många som mycket viktiga medan medlemsförmåner inte ses som någon stor fråga. En övervägande majoritet av de som deltog i undersökningen önskar att staten tog ett större ansvar för att garantera resursfördelningen till skolan.