netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Staten behöver många ingenjörer framöver

Staten behöver många ingenjörer framöver

Civilingenjörer är en av de yrkesgrupper som offentlig sektor eftertraktar allra mest just nu, inte minst eftersom ett stort generationsskifte just på pågår på många myndigheter och verk. Inom staten finns en stor mångfald av olika arbetsuppgifter, inte minst i de drygt 270 myndigheter och verk som organiseras genom arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket.

Drygt 6000 civilingenjörer arbetar för närvarande inom staten. I statistiken ingår inte kommunerna, som också har ett stort behov av ingenjörskompetens framöver.  Ett ökande antal civilingenjörer jobbar inom sektorn för regeringskansli, länsstyrelser och stabsmyndigheter, vilket visar att det finns ett intresse för civilingenjörer även utanför högskolor och myndigheter med teknisk produktion. Karriärmöjligheterna finns inte bara på myndigheterna med någon form av teknisk inriktning, även högskolorna runtom i landet och myndigheter som regeringskansliet söker med ljus och lykta efter civilingenjörer. Enligt Göran Ekström, generaldirektör på Arbetsgivarverket, är förvånansvärt många myndigheter som inte har någon tekniskt baserad verksamhet intresserade av att rekrytera civilingenjörer. Det beror i första hand på den kompetens inom organisation och ledarskap som civilingenjörer får under sin utbildning.

I samband med generationsskiftet kommer många chefsstolar att stå tomma i den offentliga sektorn, vilket gör att nyexade ingenjörer som kanske inte tidigare funderat på en statlig karriär kan uppleva det som ett intressant alternativ nu. En faktor som attraherar många civilingenjörer till staten är möjligheten att kunna göra samhällsnytta på jobbet, att få bidra till samhället och medborgarnas utveckling i sitt dagliga arbete. Göran Ekström märker att allt fler unga civilingenjörer lägger stor vikt vid den aspekten när de söker jobb.

 

Arbetsgivarverket jobbar för att radera eller åtminstone nyansera civilingenjörernas bild av karriärmöjligheterna som erbjuds inom den statliga sektorn. En seglivad myt är de låga lönerna, något som förändrats mycket sedan myndigheterna började tillämpa individuell lönesättning för tjugo år sedan. En annan fördom är att det är byråkratiskt, trögrörligt och stelbent att jobba i den offentliga sektorn. Göran Ekström menar att staten definitivt kan erbjuda konkurrenskraftiga löner. Han menar att civilingenjörer i den statliga sektorn ofta har större möjligheter att få inflytande över organisationen och hur arbetet ska struktureras än i den privata sektorn.  Möjligen intressant information för ingenjörer som överväger att byta från privat till offentlig sektor?