netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Trenden pekar mot färre ingenjörer

En rapport från Sveriges ingenjörer visar att allt färre ingenjörer utbildas. Det gör att fackförbundet oroar sig för framtiden. Sedan millennieskiftet har antalet registrerade studenter på ingenjörsutbildningarna minskat med 22 procent och antalet examinerade ingenjörer med 15 procent.

Ett grundläggande problem är att många förlorar sitt teknikintresse under ungdomsåren, vilket förstås inverkar på utbildningsvalet.  Samtidigt som allt fler unga säger att de kan tänka sig att bli ingenjörer så väljer allt färre att plugga på naturvetenskapliga eller tekniska gymnasieprogram.  Höstterminen 2000 valde 18,9 procent av landets gymnasieelever att läsa naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet.

Till höstterminen 2010 hade andelen sjunkit till 14,8 procent. Arbetet med att öka ungas teknikintresse är förstås prioriterat hos Sveriges Ingenjörer, som har identifierat sju områden där förbättringar kan leda till ett ökat teknikintresse. Ökad samverkan mellan utbildningssektorn och näringslivet, ett stärkt teknikämne i skolan samt en utveckling av matematikundervisning är några av de åtgärder som prioriteras.  Sveriges ingenjörer kallar det för en handlingsplattform, som hjälper unga att behålla och utveckla sitt teknikintresse genom åren.

En undersökning från företaget Mathworks visar att 10 procent av kvinnorna angav teknik som det mest intressanta området. Motsvarande siffra bland män var 55 procent. Däremot kan 24 procent av kvinnorna och 76 procent av männen tänka sig att gå en ingenjörsutbildning.  Man kan även märka en könsskillnad när det gäller vilka inriktningar ungdomarna vill läsa på ingenjörsutbildningen. Män vill helst läsa datateknik, medan kvinnor intresserar sig mer för medieteknik eller energi och miljö.