netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Vem betyder mest?

En ny studie i arbetsplatsmotivation har gjorts nyligen, av Tomas Jungert, forskare i socialpsykologi vid Linköpings universitet. Denna tyder på att vi inte värderar chefen högst på vår arbetsplats.

Tanken med studien är att se hur man med olika sorters stöd skulle kunna se hur de anställda blir mer motiverade och engagerade på jobbet. Tydliga samband mellan chefens och medarbetarnas stöd, och motivationen och engagemanget på arbetsplatsen, har han lyckats se.

Stödet mellan medarbetarna visar sig ha större betydelse för de anställdas motivation än stödet från chefen. Lönen borde vara en hög motivationsfaktor, och kanske till och med den anledningen att vi går till jobbet över överhuvudtaget. Dock har det visat sig att glädje och inre motivation till arbetet inte påverkas av lönen i sig.

Medarbetarnas eller chefernas stöd handlar i stor utsträckning om deras förmåga och vilja att sätta sig in i andras situation. Det kan också handla om att ge en medarbetare förtroende att fatta egna beslut, göra val och gå till handling.

Jungerts råd till arbetsgivare som vill ha engagerade och motiverade medarbetare är att det är viktigt att chefen och medarbetarna får ge varandra perspektiv och är empatiska mot varandra. Ge medarbetarna utrymme att ta egna initiativ. Det är bra om de anställda kan få hitta egna sätt att lösa sina arbetsuppgifter än att styras av någon i varje detalj.